Spring til indhold

Vigtig meddelelse – renovering

Forbrugerinformation vedr. renovering på vandværket.

Vores samarbejdspartner vedr. vandrensning – “Jysk Vandrens” er i gang med en renovering af vort filteranlæg og derfor får vi for tiden vand leveret fra Fjand Vandværk.

Når renoveringen er færdig og test af filteranlægget er færdig, vil der blive udtaget vandprøver til kontrol.

Først når alle vandprøver er OK vil vandværkets produktion igen blive pumpet ud til Sdr. Nissum Vandværks forbrugere.

Vandværket forventer ikke at forbrugerne vil bemærke uregelmæssigheder, men skulle de alligevel opstå, bedes vandværket kontaktes.

Evt. spørgsmål kan stilles til – undertegnede – på mobil 61 34 88 31.

 

Karsten Holm

Formand