Spring til indhold

Historien – Sdr. Nissum Vandværk

Sdr. Nissum Vandværk er bygget i 1939 af ingeniør firmaet Uffe Hansen & Co fra Århus.

D. 20/12 1940 indkaldes medlemmer af vandværket til et møde i Sdr. Nissum forsamlingshus, hvor man vil diskutere muligheden for at danne et Aktieselskab, som skal drive vandværket.

Samtlige medlemmer af vandværket stemte for at man skulle forsøge at købe vandværket af Uffe Hansen & Co for en pris på kr. 25.000,-.

Der blev nedsat et udvalg til at se på muligheden for at danne et Aktieselskab til at drive vandværket. Dette udvalg bestod af: Johannes Lauridsen, K. M. Grandelag, Martinus Nikolajsen, Nis Pedersen og Edvard Nielsen.

D. 7/3 1941 indkaldes til et møde, hvor love og vedtægter for Sdr. Nissum Vandværk bliver besluttet.

D. 15/3 1941 dannes Aktieselskabet Sdr. Nissum Vandværk med følgende bestyrelse: Johannes Lauridsen, Edvard Nielsen og Martinus Nikolajsen.

Aktieselskabet Sdr. Nissum Vandværk overtager vandværket pr. 1. januar 1941.

Medlemmer af vandværket køber aktier a’ kr. 200,-. Nogle medlemmer køber mere end 1 aktie ved dannelsen af aktieselskabet. De første 75 aktier er således fordelt på de første 25 medlemmer.

I 1951 besluttes det at optage et lån på kr. 20.000,- i Ringkøbing Landbobank til brug for udbetaling af aktierne.