Spring til indhold

Vandprøver

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 20-04-2022

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har

Højvang laboratorier foretaget udtræk af data
for Sdr. Nissum vandværk vedr. 2021.