Spring til indhold

Takstblad 2024

Takstblad 2024 for Sdr. Nissum Vandværk

Iflg. forretningsprotokol er afgift fastsat som følger:

Tilslutningsafgifter
Ejendomme i samlet bebyggelse 2 m fra skel
Ejendomme uden for samlet bebyggelse (incl. landbrug) Institutioner, erhverv m.v. – efter nærmere forhandling
kr. 10000,00
Afgift for passive forbrugere (Nørhede-grunde nr. 266-514)
Etablering af skel-brøndkr. 5800,00
”Oplukning” kr. 1000,00
Årlig fast afgift kr. 150,00
Vandafgifter
Fast afgift pr. år. 1 måler kr. 680,00
Fast afgift for ekstra måler – pr. måler kr. 680,00
Afgift pr. forbrugt m3 vand kr. 4,00
Gebyrer
Rykkergebyr
kr. 100,00
Gebyr for manglende selvaflæsningskort kr. 200,00
For genoplukning af vandtilførsel efter lukning kr. 1000,00

Diverse: Vandafgift forfalder til betaling ved påkrav. Tilslutningsafgift betales før der etableres vand. Der opkræves afgift af ledningsført vand til Skat iflg.lov. Alle afgifter pålægges moms iflg. lov.