Spring til indhold

Generalforsamling 2024

Vi indkalder hermed til Generalforsamling i Sdr. Nissum Vandværk A.m.ba.

Sdr. Nissum d. 7. marts 2024.

GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 29. april 2024 kl. 19.00 i Multihallens mødelokale Kirkebyvej 11A, Sdr. Nissum.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget.
 4. Indkomne forslag.
  Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d.14. april 2024.
 5. Valg af bestyrelse.
  På valg er Lars Fogh Hansen, Bjarne Andersen, Jørn Meyer og Kurt Nordestgaard
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisorer.
 8. Eventuelt.