Spring til indhold

Generalforsamling 2023

Vi indkalder hermed til Generalforsamling i Sdr. Nissum Vandværk A.m.ba.

Sdr. Nissum Vandværk A.m.b.a.

Sdr. Nissum d. 10. februar 2023.

GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 15. marts 2023 kl. 19.00 i Multihallen, Kirkebyvej 11A, Sdr. Nissum.

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget.

4) Indkomne forslag.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. marts 2023.

5) Valg af bestyrelse.

På valg er Ludvig Christensen og Kurt Nordestgaard.

6) Valg af suppleanter.

7) Valg af revisorer.

8) Eventuelt.

Med venlig hilsen

Sdr. Nissum Vandværk A.m.b.a