Generalforsamling

Sdr. Nissum d. 1. februar 2018.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 5. marts 2018 kl. 19.00 i Multihallen Kirkebyvej 11A, Sdr. Nissum.

Dagsorden.

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget.

4) Indkomne forslag. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 19. februar 2018.

5) Valg af bestyrelse. På valg er Ludvig Christensen, Benny Hulgaard og Jørn Meyer.

6) Valg af suppleanter.

7) Valg af revisorer.

8) Eventuelt.